Rozhovor s koučkou Lucií Mucalovou: Deník jako „parkoviště” myšlenek a příběhů

Lucie Mucalová je výjimečná životní koučka. Pomáhá ženám otevírat brány k pozitivním změnám. Mám radost, že jsme si spolu mohly popovídat o koučování a jeho významu a také, jak jinak, i o psaní deníku a jeho možnostech. V rozhovoru nalezneš zajímavosti ze světa seberozvoje, nahlídneš za oponu koučování a práci s páry. A také zjistíš, jak je deník důležitou součástí seberozvoje, či jak s ním Lucka pracuje soukromě, i při sezení se svými klientkami. Ponoř se s námi do čtení a nahlédni na práci, kterou Lucka tvoří a pro kterou žije celým svým srdcem.

Moje profesní cesta je taková barevná skládačka a vše do sebe zapadá

Koučování a osobnímu rozvoji se věnuješ více než patnáct let. Nejdříve jsi ale studovala Učitelství pro 1. stupeň a působila mnoho let ve školství. Přibliž mi prosím, jak ses dostala ke koučování a co byla ta klíčová chvíle, která tě vedla k této změně? 

Vždy mě fascinovala psychologie, lidská mysl a téma zkvalitňování života. Nicméně pracovat s dětmi bylo něco, co mě táhlo a byl to můj dětský sen, který se splnil. Na 1. stupni jsem pracovala mnoho let a rozhodně toho nelituji. Postupem času mě ale začaly štvát školské tabulky a škatulky. Práce s dětmi mi dávala smysl, ale ta papírová svázanost již méně. K tomu jsem měla snovou paní šéfovou, co mě plně podpořila, abych se vydala na cestu studia koučování a psychoterapeutického výcviku. A zde se to celé roztočilo. Pracovala jsem ve škole a k tomu se začala vzdělávat v tom, co mě táhlo. Jsem vděčná sama sobě a těm, co mě podporovali a že jsem do toho s odvahou šla. A co mi v odvaze pomohlo? Mnohdy jsem viděla vyčerpané a podrážděné kolegyně a také unavené rodiče, což mě vedlo ke zjištění, že pokud chceme být smysluplnými průvodci pro děti, je potřeba začít u sebe. 

Vnímáš, že ti pedagogická činnost v koučování pomohla? Nebo jak jsi využila zkušenosti ze školství v praxi, například při párových sezeních? Jak propojuješ tyto dva rozdílné světy v rámci své současné práce? 

Práce ve školství mi rozhodně pomohla v mé praxi lektorky v sociální sféře a ve firmách. Komunikace je něco, o co se plně mohu opřít a velmi mě to naplňuje. Práce s páry, to je až třešnička na dortu. Ta přišla o mnoho let později a vede k tomu specializační tříletý výcvik. Myslím si, že pro moji další cestu mě pedagogická činnost velmi posílila a neměnila bych. Ze školství jsem nemusela utíkat, jen jsem se rozhodla vstoupit do dalších dveří. Moje profesní cesta je taková barevná skládačka a vše do sebe zapadá. Tam, kde jsem teď, je výsledek mých předchozích kroků.

Jak vnímáš svou práci koučky a co na ní máš nejraději?

Fascinuje mě zázračnost lidské síly. Být alespoň kouskem sebe součástí lidských příběhů. To je to, co mě naplňuje. Hledat cesty ke zkvalitňování vnitřního světa a života, je ta esence, kterou chci mít práci provoněnou. V tom se cítím být naživu a dává mi to hluboký smysl. Koučink je pro mě taková série inspirativních rozhovorů, ve kterém se objevují poklady, které každý z nás vlastní, jen je možná, zatím, neobjevil. 

Deník je cenná součást osobního rozvoje. Je to takové setkání sama se sebou a dávání si důležitosti.

Jaké místo má podle tebe koučování a tato profese v dnešní uspěchané době? Vnímáš, že tě lidé, vyhledávají více často, než dříve?

Jsem koučka, takže budu koučování „nadržovat”, to je asi jasné. Myslím si, že má v dnešní době velmi významné místo. Ta dnešní uspěchanost a životní maratony nás odpojují od sebe. Nemáme čas se potkat sami se sebou a svým vnitřním světem. Právě koučink může být cestou, jak se vrátit zpátky k sobě domů a jak se čas od času zastavit. Podívat se na to, co žiji a jak mi v tom je. A také jak udělat případný vnitřní generální úklid, aby mohl přijít nádech. Ale tím, že koučink je více a více vyhledávaný, vnímám zde i hrozbu. Koučováním se totiž někdy nazývá i to, co rozhodně koučováním není. Někdy se až vyděsím, že se něčemu říká koučování, ale je to psychoterapie. To ale rozhodně není to samé. Nerespektování těchto hranic může být pro klienta až nebezpečné. Pro určité řemeslo je potřeba adekvátní vzdělání, a ne jen myšlenka, že se ráno probudím a stanu se tím, či oním. Bohužel pak tento zmatek v některých lidech vzbuzuje ke koučování odpor. Naopak, pokud máte cenný zážitek s koučováním, moc dobře víte, jak proměnit svůj život v lepší, a jak hluboký smysl to má.

Jaká témata tě v koučování nejvíce oslovují a s čím můžeš ženám či párům, kteří tě vyhledají, pomoci? Proč by si měli vybrat právě tebe?

S ženami pracuji jako koučka a mentorka. Téma, se kterým mohu ženám pomoci, bych pojmenovala jako „Z vyčerpání do nového nádechu”. Inspiruji ženy jak zvolnit, nadechnout se a získat zpátky svou životní energii. Při práci s páry jsou to různorodé příběhy. Spolupracuji s těmi, co se z nějakého důvodu hodně oddálily, ale chtějí svému vztahu dát šanci. Už jsou unavení, vyčerpaní z toho, co se děje a na setkání si s sebou přinášejí bezmoc. Ale zároveň mají naději, že to přece nějak musí jít. Jen potřebují tímto procesem provázet, jelikož sami už nevědí, kudy kam.

Jak takové koučovací sezení pro osobní růst u tebe probíhá? Na co by se ženy měly připravit a co mají očekávat?

Aby ženy nekupovaly zajíce v pytli, nejdříve jim nabídnu třicet minut online setkání zdarma. Zde se poznáme a společně nahlížíme na to, s jakým tématem žena přichází a zda já jsem pro ni a její téma ta pravá. Zjišťujeme společně, zda na její problém koučink stačí, nebo ji doporučím spolupráci s psychoterapeutem. Jde o setkání, kdy se díváme na to, zda spolupráce nastartuje, nebo ne. Je to důležité, jelikož já už momentálně nenabízím jednorázové koučování. Žena si může zakoupit balíček nejméně tří setkání, nebo více. Nenabízím modré z nebes a neslibuji zázraky přes noc. Jsem tu pro rozhodnuté a motivované ženy, co vnímají zodpovědnost za to, jak žádaná, malá nebo velké změna bude. Protože jedno hodinové setkání ji nepromění v to, pro co si přišla. Vyžaduje to její pozornost a dělání změnových krůčků. Proto je zásadní první bezplatné setkání, aby nedošlo k nedorozumění a aby žena věděla, že tohle chce. Musí vnímat i svoji část práce.

A co se děje pak?

Na dalších setkání pracujeme na cílech, co si žena na první konzultaci vytyčí, někdy si je ještě proměňuje v čase. Neradím, nehodnotím, nepřináším hotová a zaručená desatera. Kladu zvídavé a inspirativní otázky, využívám techniky a koučovací možnosti, které ženu podporují na její cestě k tomu, co sama chce. Nenoříme se do hlubokých zraňujících věcí z dětství a historie. Minulost v koučování slouží jako taková studnice zdrojů, které klientka využívá teď a tady, nebo v krocích budoucích, které ji vedou k vytyčenému cíli. Pakliže je téma klientky o velkém zranění, až tak velkém, že ji to zcela odpojuje od života tady a teď, vlastně ji to paralyzuje, pak je to téma psychoterapie. Koučink není léčení, na to je potřeba myslet, když se rozhodujete kudy kam. A když si nevíte rady, právě kouč by vás na to měl upozornit.

Neustále se vzděláváš a zkoušíš nové přístupy. Co momentálně nového studuješ a co chceš začlenit do své praxe?

Abych mohla kvalitně a s požadovanou odborností pracovat s páry, tak si aktuálně doplňuji vzdělání právě v této oblasti. Jsem ve třetím, tedy posledním ročníku Výcviku v integrativní párové terapie a partnerském poradenství a v současné době pracuji s páry pod pravidelnou supervizí. A taková moje srdcová záležitost je prozkoumávání a učení se Ikigai koučování. 

 Jak vnímáš sílu psaní deníku v kontextu osobního rozvoje? Jaké benefity může přinést ženám?

Já mám pro deník svoje pojmenování a klientky už ho ode mě hojně znají. Říkám mu „parkoviště myšlenek a příběhů”. Tedy cokoli, k čemu se chci vrátit, co má pro mě v daný okamžik, nebo období nějakou hodnotu a nechci, aby mi to ujelo, tak si to do deníku zaparkuji. Sama znám, když si něco na parkoviště nezaparkuji, jak mě to někdy štve, protože to bylo něco, co mělo pro mě význam.

Deník je cenná součást osobního rozvoje. Je to takové setkání sama se sebou a dávání si důležitosti. Jelikož vzít si deník, otevřít ho a začít psát, byť 5 minut, znamená, že si chci se sebou dát rande. Je to zpráva o tom, že jsem ochotna si na sebe udělat čas a hodnotně jej využít. Co mě na deníku baví? Že mi dává možnost si situace, myšlenky a pocity zapsat. Mám tak možnost nadhledu a s odstupem se mohu na napsaná slova podívat z výšky, z různých stran, ale také s odstupem několika dní.  To v sobě nese velký potenciál. 

Jaký význam má pro tebe psaní deníku a jak ho integruješ do práce s klienty?

Dávám klientům volbu. Nabízím jim různé úhly pohledu na práci s deníkem a je na nich, zda si to zvolí jakou součást osobního rozvoje, nebo si najdou něco, pro sebe, užitečnějšího. Přináším jim tedy takové ochutnávky toho, jak to může vypadat a co jim deník může přinášet. Někdo je až zaskočen, co vše psaní dokáže a jakou hodnotu má. Bez vlastní zkušenosti je ale téma psaní deníku prázdným tématem. Psaní je potřeba nejdříve zažít a pak si udělat názor.

Cokoli, co nežijeme pro svůj smysl, nás začne velmi brzy otravovat, proto si i deník dávkuji podle sebe.

Pro ty, kteří teprve začínají s psaním deníku, máš nějaké konkrétní tipy, nebo cvičení, které bys ráda sdílela?

Osobně si deník nepíšu denně, nevyhovuje mi to. Ale mám rituál každou neděli. Takové rande se sebou a dívám se na týden, který jsem prožila. Zapisuji si významné okamžiky, vděčnosti, radosti, ale také to, co se mi nepovedlo, co mě vyčerpalo, co mi dalo naopak energii a už si plánuji, co z toho v dalším týdnu využiju. Píšu si například vše, co zopakuji v daném týdnu, či čeho tam bude více, méně. Také co udělám pro to, abych nebyla zase tak unavená. Samozřejmě zbožňuji deníky vděčnosti, to mi dělá moc dobře. Ale i zde to nemám jako povinnost, ale podle pocitu si jdu tyto chvíle užít. Cokoli, co nežijeme pro svůj smysl, nás začne velmi brzy otravovat, proto si i deník dávkuji podle sebe.

Máš nějaký příběhy o tom, jak psaní deníku pomohlo tvým klientkám překonat vlastní osobní nebo profesní překážky?

Vzpomínám si na jednu moji klientku, pro kterou bylo psaní deníku velmi objevné a hlavně úlevné. Bylo pro ni moc těžké se někomu svěřovat a měla pro to své důvody. Věci v sobě dusila a často jí nebylo dobře.  Popisovala, že jí přijde, že je jako skládka všeho možného. Z deníku si udělala tu nejlepší kamarádku a nazvala jej jménem člověka, kterému by se kdykoli a s čímkoli svěřila. Byla to Kamila a moje klientka si s ní dávala každý večer sraz u čaje a s pokecem.  Vždy deníku, v jejím podání Kamile, napsala to, co bylo v daném dnu podstatné. Touto pravidelností moje klienta velmi ožila a její vnitřní tlak se zmírňoval. Ale hlavně si našla cestu, jak projevovat svoje emoce a jak si to bezpečně dovolit.

Jsi neuvěřitelně podnikavá žena a koučka. Kromě klasických setkání naživo při sezení, tě můžeme potkat i na seberozvojových pobytech se cvičením, slyšet tě v podcastech, nebo nalézt tvé články v časopisech a webových portálech pro ženy. Přibliž mi prosím, co vše momentálně obsahuje tvá práce.

V současné době se věnuji osobnímu i online koučování, a mentoringu pro ženy. Nyní se věnuji ženám, co to opravdu chtějí, nejen proto, že je to moderní, že by to bylo dobré. Ale proto, že chtějí, a dělají to pro sebe. Je důležité, aby věděli, že tato práce na sobě vyžaduje zapojení. Dále pracuji s páry, opět osobně, nebo online. Školím v sociální sféře a potkávám se jako lektorka a koučka s ženami na seberozvojových pobytech nejen po celé České republice, ale i v zahraničí. Malinkou částí dělám supervize opět v sociální sféře a ve školství. I zde jsem si začala hýčkat týmy, co v supervizi vnímají smysl. Moje práce je jako barevná paleta, potřebuji ji mít různorodou. To mi dělá radost a hlavně mi to dává smysl. Tento rok se velmi nese v duchu pracovního úklidu. Některé služby jsem přestala nabízet, jiné jsem si ponechala v malinké míře a naopak se zrodily a budou rodit nové.

Najít tě můžeme i v online světě. Kromě sociálních sítích, kde pravidelně sdílíš zajímavosti ze své práci, tvoříš obsah ve skupině pro ženy Wellness pro mysl, která spadá pod tvůj nový projekt se stejným názvem. Přiblížíš mi prosím, o co přesně jde?

Můj nový projekt „Wellness pro mysl” je právě něco, co se v tomto roce narodilo. Je to výsledek mojí mnohaleté práce s ženami a já do něj otiskuji moje zkušenosti, ale také potřeby, se kterými se na mě ženy roky opakovaně obracejí. Bez mých klientů by tento projekt nedostal podobu, jelikož já ho netvořím dle toho, co mi přijde, že by mohlo být fajn, co se dle mého bude skvěle prodávat. Tvořím ho na základě darů od klientů, kteří s nápady a potřebami přicházejí. Dá se tedy říci, že jej šiji ženám na míru. A ano, není určen všem ženám. Je určen těm, co Wellness pro mysl oslovuje. Netvořím pro všechny, neumím a nechci se zavděčit všem a ani to nejde. To by byla cesta k vyčerpání.

Pro koho je tedy „projekt Wellnes pro mysl určený a co může ženám přinést?

Co ženám může přinést? Život v rovnováze, klid, péči a potěšení. Také naplněné dny s dotekem luxusu a hlavně proměnit vyčerpání v nový nádech. Opečovávání nejen svého těla, ale i mysli – vzácné krajiny, která touží po naší pozornosti. Mnohonásobně se nám tato práce na sobě odmění a pomůže rozkvést a rozproudit životní energii.

Součástí „Wellnesu pro mysl“ budou i různé kurzy. Řekneš mi více?

Moje srdcová online prvotina se jmenuje „Co si hlava myslí, tělo žije” a předchází mu můj bezplatný webinář „Z poddané královnou své hlavy”. Čtyř týdenní online kurz je věnován ženám, co chtějí dát sebe samu konečně na první místo. Pro ty, co se chtějí naučit vypínat autopilota, vrátit se zpátky k sobě a přivítat zpět svou životní energii. Už teď v prvním běhu kurzu jsou ženy, co jsou silné, úspěšné, hlavu mají naprogramovanou na výkon, ale už prostě nemůžou.  Všechny vnitřní kontrolky blikají jako na poplach. Je tam dost žen, co by mohly citovat ze seberozvojových knih, ale teorie už je unavuje a proto se odhodlaly do kurzu naskočit a dělat akční kroky. Rozhodly se převzít za svůj život zodpovědnost.

Co plánuješ dalšího do budoucna? Na co se s tebou můžeme těšit?

Aktuálně připravuji pro ženy podnikatelky program s názvem “Podnikej laskavě k sobě”, v srpnu přijde na svět audio oáza Pošli svoji únavu na dovolenou, taková Lucka do uší. A největší novinka je připravovaná konference Wellness pro mysl, bude to živá akce v Brně, pro 100 lidí a už nyní prozradím, že bude v říjnu 2025. Bude to velké, bude to krásné a zcela jistě obohacující.

Je vidět, že se rozhodně nenudíš. Jak zvládáš balancovat mezi svým osobním životem a svou prací? Daří se ti to? Dáš nám nějaký konkrétní tip jak mít práci a život v rovnováze?

Z větší části se mi to daří. Ale i já jsem jen člověk a ne vždy mi jdou věci tak, jak si přeji. Ale to, co umím, je pravidelně se potkávat sama se sebou a jakmile vyhodnotím, že mi v něčem není dobře, nenechám to rozutéct. Místo toho hledám, jak jinak, aby mi bylo, co nejdříve, lépe. Tohle jsem se naučila a jsem za to na sebe pyšná, jelikož to byla dlouhá cesta. Byla jsem profík ve výkonnosti a vyčerpávání se, v tom, být tu pro všechny, a s NE jsem se moc nekámošila. To přeci výkonné a hodné holky nedělají. Řeknu ti, je to úleva, dojít a dosednout do té změny. Život dostává zcela jiné kvality. Takže můj tip? Jak jsem zmiňovala v některé z předchozích otázek. Alespoň jednou týdně, třeba v neděli, si vzít deník a dát si se sebou rande. Ohlédněte se za týdnem. A s upřímností si psát, co chci opakovat, ale i takové to, s čím potřebuji pohnout a dělat jinak. Jakmile si totiž necháte život rozutéct a nemáte tam ani kapku zastavení, pravděpodobně vám dobře nebude a kontrolky budou blikat na poplach. 

Děkuji ti, Lucie, za inspirativní rozhovor. Máš nějaká poselství nebo závěrečná slova pro naše čtenářky? Co bys chtěla sdělit ženám, které hledají podporu a inspiraci pro svůj seberozvoj?

Přestaňte se řídit jasnými desatery, co zaručují život snů. To, co potřebujete právě vy, je jedinečné, pokud hledáte změnu, dělejte to tak, aby to bylo v souladu s vámi, vaším životem a tím, jaké máte možnosti. Nenechte se vykolejit tím, že když to máte jinak, jste špatně. Vy jste ta změna, po které toužíte, ne oni, ale VY. Prozkoumávejte svoji vnitřní krajinu, mnohé se o sobě a svém životě dozvíte. Udělejte si z nevědomého vědomé, to může být ta změnová cesta, cesta seberozvoje. 

Speciální nabídka pro čtenářky Deníkování:

Vstup do 4týdenního online kurzu „Co si hlava myslí, tělo žije“ se slevou 20%. Stačí, když zadáš kód: seberozvoj20. Je to speciální laskomina pro ty z vás, co kurz oslovuje a už se nechcete odkládat na někdy potom.

A pokud tě zaujalo psaní deníku, zvu tě do projektu Deníkování, kde se dozvíš o journalingu více. Získáš představu o tom, co metoda psaní deníku journaling obnáší, naučíš se různá cvičení a záskáš pracovní listy. Přidej se do mé skupiny „Pojď si psát deník“, na fan page Deníkování nebo si rovnou vyzkoušej psaní pomocí již připravených workbooků, které stačí vytisknout a rovnou začít psát. Momentálně je k dispozici sebeláskový workbook Sebeláska – Otevři se lásce sobě, díky němuž zjistíš co potřebuješ, jak si to dopřát a jak o sebe lépe pečovat. Pokud chceš raději začít na pohodu, doporučuji ti novinku workbook Letní deníkování, který promění tvůj pohled na sebe samu a zrelaxuje tě na dovolené. A určitě si stáhni 30 sebeláskových deníkových otázek ZDARMA nebo další novinku e-book Základy journalingu ZDARMA.

ebook zdarma zaklady journalingu denikovani jak psat denik

Lucie Mucalová je výjimečná životní koučka. Pomáhá ženám otevírat brány k pozitivním změnám. V roli koučky, mentorky, párové poradkyně a lektorky se s lidskými příběhy setkává v mnoha podobách už více než 15 let. Provází své klientky životními, vztahovými i pracovními změnami. Možná jí znáš z online médií (iDnes, iGlanc, Flowee) nebo časopisů (Žena a život, Moje psychologie, Svět ženy), kam přispívá a otiskuje své myšlenky a pohledy na aktuální i nadčasová témata. Nebo jsi slyšela nějaký z podcastů, kde vystupuje jako host (ELIS talks, Pro bohatší život, Pole Dance Online, Fitplayce). Ve své soukromé praxi i veřejných vzdělávacích kurzech, kterými prošly už stovky klientek (online i offline, v ČR i v zahraničí), se opakovaně setkává s ženami, které jsou úspěšné, silné a schopné, ale vzdalují se samy sobě. Přestávají se radovat ze života a cítí, že dál takhle nechtějí a nemůžou žít. Toužíš pečovat nejen o svůj zevnějšek, ale i o svou vnitřní krajinu? Propoj se s ní v jejím projektu na Wellness pro mysl nebo zjisti více na jejím webu. Také se s ní můžeš propojit přes sociální sítě. Navštívit můžeš i její skupinu Wellnes pro mysl. Určitě si pusť záznam webináře „Z poddané královnou své hlavy”, nebo se podívej na nabídku jejího nového kurzu Co si hlava myslí, tělo žije”.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sdílet:

Další články