Probuzení vašich smyslů pomocí psaní deníku

probuzení a psani deníku

Ačkoliv je únor zimní měsíc, často je zima, až praští kosti, a člověk by byl nejraději zabalený v teplé peřině, tak je to i měsíc probuzení. Možná vás toto tvrzení zarazilo, ale hned to vysvětlím. Hned začátkem února můžeme slavit dva speciální dny: keltský svátek Imbolc a křesťanský svátek Hromnice. V článku vás s nimi krátce seznámím a přiblížím vám jejich význam a propojení s probuzením a novými začátky. Následně si můžete vyzkoušet jedno journalingové cvičení zaměřené na probuzení všech našich smyslů! Podíváte se na každý z nich, abyste je nejenom identifikovali, ale také je aktivně probudili k činnosti. Připravte si svůj deník a dejte svým smyslům prostor k vlastnímu probuzení.

Na Hromnice o den více

Hromnice jsou tradiční křesťanský svátek oslavovaný 2. února, označují střed zimy a předznamenávají příchod jara. Je spojen s různými tradicemi a pověrami. V křesťanském kontextu jsou Hromnice spojeny s představením Ježíše v jeruzalémském chrámu, avšak tato událost je propojena i s pohanským keltským svátkem Imbolc. Obě tradice sdílí podobné motivy spojené se světlem, probuzením přírody a nadějí na nový začátek. Podívejte se na to, jak se naopak tyto tradice liší.

Během Hromnic se v některých kulturách odvíjí rituály spojené s předpovídáním počasí, jako například pozorování chování zvířat. Určitě znáte skvělý filmový snímek Na Hromnice o den více, kdy hlavní roli ztvárňuje můj oblíbený Bill Murray. Film sleduje postavu televizního reportéra, který se opakovaně probouzí ve stejný den, prožívá ho znovu a znovu, a musí se naučit najít smysl života a lásky. I tento film může být spojen s tématem probuzení skrze hlavní postavu, která prochází procesem osobní transformace. Zpočátku postava uvízlá v nekonečném opakování stejného dne, postupně začíná vnímat hloubku života a lidských vztahů. Její cesta z pohodlné opakovatelnosti do hledání smyslu a nalézání autenticity symbolizuje probuzení k vlastnímu životu a hodnotám. Z tohoto příběhu si můžete vzít ponaučení, že skutečný význam života se může objevit až ve chvíli, kdy jste schopni prožít den s otevřeným srdcem, vnímat krásu a možnosti každého jednotlivého okamžiku. Hromnice též symbolizují návrat světla a otevírají cestu k novým začátkům.

Uctěte bohyni Brigitu a přivítejte příval energie probouzející se přírody

Imbolc, keltský svátek oslavující přechod zimy k jarnímu období, je zpravidla spojený s 1. a 2. únorem.  Symbolizuje také probuzení přírody a příchod světla. Tato doba je spojena zejména s bohyní Brigid, často znázorňovanou jako mladou ženu s ohnivými vlasy a plamenným korunovým věncem, což odkazuje na její spojitost s ohněm a plameny. Její přítomnost je předzvěstí probuzení, nejen přírodní na jaře, ale i probuzení k moudrosti a poznání. Imbolc se propojuje s tématem probuzení smyslů tím, že nás zve k vnímání změn v přírodě, od prvních výhonků a květů po stoupající slunce. V ženském aspektu Brigid je ukotveno ženství jako tvůrčí a ochranná síla, která v nás probouzí moudrost a chuť růst. Její poselství připomíná, že podobně jako příroda se i vy můžeme probouzet, nacházet novou sílu a žít v souladu s cykly života. Toto uvědomění je příležitostí k prohloubení spojení s vlastní ženskou esencí a objevení síly v probuzení vlastních smyslů.

Jak využít energii těchto dnů a psaní deníku pro probuzení vašich smyslů?

Prolnutí Hromnic s keltským svátkem Imbolc zdůrazňuje spojení s přírodou, obnovením života a přípravou na blížící se jaro. Dohromady představují přechodný okamžik mezi zimou a jarem, kdy příroda začíná ožívat a světlo vítá novou naději.  A jakým způsobem můžete tuto energii probuzení během února využít společně s journalingem, neboli psaním deníku a vaším sebepoznáním? Zkuste si pomocí jednoduchého cvičení probudit vaše smysly. Ne tolik, aby zima mohla ještě doplynout, ale dost na to, abyste začali vnímat ten příval nových začátků a energie. Vezměte si deník, udělejte si chvíli pro sebe a zamyslete nad svými smysly. Probuďte je k životu a vnímejte kolem sebe tu energii probouzející se přírody.

Journalingové cvičení k probuzení vašich smyslů

Můžeme začít. Jste připraveni?

Nejdříve se zaměřte se na vnímání:

Posaďte se nyní na klidné místo, zavřete oči a začněte vnímat okolí. Co právě teď slyšíte, cítíte, vidíte, jakou máte chuť na jazyku? Zaznamenejte si své první dojmy do deníku.

Potom se ponořte do hloubky a vnímejte probuzení svých smyslů:

Zaměřte se nyní na jednotlivé smysly. Vyberte si první, kterým začnete. Já zvolím na ukázku sluch. Najděte si oblíbenou písničku nebo se zaposlouchejte do zvuků přírody. Poslouchejte pozorně a sledujte, jak vaše tělo a mysl reagují. Jaký vliv má hudba na vaše pocity? Zapište si vše do deníku. Ptejte se na otázky spojené s tím, co slyšíte, ať již je to rádio, štěkot psa nebo hučení myčky na nádobí z kuchyně.

Propojte smysly s vašimi záměry:

Nyní přemýšlejte, jak vám probuzený sluch může pomoci dosáhnout vašich cílů. Například, zlepšením vnímání zvuků můžete posílit vaši schopnost komunikovat s ostatními, naslouchat problémům, nápadům. Nebo se zamyslete, jak vás poslech hudby může inspirovat pro to, co chcete. Sami si uvědomte, co to pro vás znamená, a co vám vaše tělo a nitro vzkazují. To co vám naskočí v hlavě jako první, je to co vám vzkazuje vaše intuice a tím se můžete začít více řídit.

Opakujte tento proces probuzení i u dalších vašich smyslů:

Nyní si můžete udělat krátkou pauzu a začít později, nebo pokračovat podobným způsobem s ostatními smysly, jako je čich, chuť, hmat a zrak. Každý smysl spojte s nějakou aktivitou, která jej probudí, a následně zaznamenejte, jak vám toto probuzení pomohlo směřovat k vašim záměrům.

Jak nakládat s výsledky?

Při vyhodnocení svých zápisů se zaměřte na to, jaký vliv mělo probuzení každého smyslu na vaše celkové pocity a myšlenky. Identifikujte konkrétní kroky, které můžete podniknout na základě těchto nových poznatků, abyste dosáhli svých cílů. Ty si můžete zapsat a dátna viditelné místo. Buďte otevření a kreativní, jak přizpůsobit toto probuzení svému každodennímu životu. Toto cvičení není pouze o probuzení smyslů, ale také o propojení této probuzené energie s vašimi konkrétními cíli a záměry a vaším nitrem.

Toužíte po hlubším poznání?

Přeji vám, abyste prostřednictvím tohoto cvičení objevili nové možnosti a našli inspiraci k dalším krokům na vaší cestě seberozvoje. Pokud toužíte po hlubším poznání, brzy otevřu druhý běh kurzu Cesta k hlubšímu já pomocí deníku, a vy se můžete stát jeho součástí, posunout se na své cestě o kus dál. Budu ráda, že vám s tím mohu pomoci. V kurzu začnete probouzet nejenom své smysly, ale otevřete pomyslný klíč k sobě samé a otevřete náruč porozumění, sebelásky, kreativních myšlenek a vašich snů, které začnete plnit a pomocí akčních kroků postupovat kupředu. Chcete vědět více informací? Sledujte dění ve skupině Pojď si psát deník, nebo se zapište na čekací listinu kurzu, ať vám začátek neunikne.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sdílet:

Další články