Poznej svou vnitřní holčičku pomocí psaní deníku

banner k článku Poznej vnitřní holčičku

Co bys řekla, kdybych ti sdělila, že v každé z nás žije malá holčička, která touží být slyšena a pochopena? Přemýšlela jsi o tom někdy? Vnitřní dítě je nedoceněný aspekt naší osobnosti, který má hluboký vliv na to, jak prožíváme svůj život. Zahrnuje dětské vzpomínky, pocity a touhy a ovlivňuje to, jak jednáš a chováš se v běžném životě. Ale neboj se, není nutné se vrátit do minulosti, nebo hledat zázraky mimo naše vědomí. Ráda bych ti ukázala jednoduchou a i zábavnou cestu, jak se s tímto vnitřním dítětem setkat a začít s ním komunikovat prostřednictvím journalingu, neboli psaní deníku. Chtěla bys to také zkusit?

vnitřní holčička

Vnímáš někdy, že se ve tvém nitru občas projevují pocity, kterým nerozumíš? Toužíš někdy po péči a porozumění? To se možná ozývá tvé vnitřní, skryté já. Vnitřní holčička, která touží po objetí a lásce. Je to tvá vnitřní podoba, která tě provází od dětství až do dospělosti.  Může ovlivňovat tvé chování, emoce i rozhodnutí. Možná jsi o této části svého já už slyšela, možná je ti toto téma nové. Vnitřní dítě je ale jedinečný a neodmyslitelný aspekt naší osobnosti. Zajímalo by tě poznat ho a pracovat s ním? Připravila jsem pro tebe v tomto článku takového průvodce, který ti pomůže nahlédnout do nitra tebe, poznat své vnitřní dítě a využít jej k lepšímu porozumění sama sebe.

vnitřní holčička

Vnitřní holčička je metaforou naší rané

a emocionální části duše

Nejdříve se podíváme přesněji, co se pod pojmy vnitřní dítě a vnitřní holčička skrývá. Z hlediska psychologie se jedná o koncept, zabývající se naší emocionální a psychickou stránkou, kterou v sobě neseme z našeho raného dětství. Tato část naší osobnosti je výsledkem dětských zážitků, emocionálních interakcí s rodiči a blízkými, a také vlivem okolního prostředí. Vnitřní dítě je metaforou za naši ranou a emocionální část duše. Tyto zkušenosti, které jsme zažili v nejranějším dětství, mohou formovat naše přesvědčení, sebeobraz, a způsob, jakým vnímáme sami sebe. Pokud jsme v dětství zažili lásku, podporu a bezpečí, naše vnitřní dítě je často spojeno s pozitivními emocemi, sebevědomím a radostí.

Na druhou stranu, pokud to bylo naopak a vnímali jsme nedostatek lásky, emocionální zanedbání nebo traumata, naše vnitřní dítě může nést bolestné vzpomínky, strachy a nesplněné potřeby. Tyto rané zážitky mohou ovlivňovat naše sebevědomí, sebehodnocení a chování v dospělosti. Často aniž bychom o tom věděli.

vnitřní holčička

Proč vůbec hledat a pečovat o svou vnitřní holčičku?

Možná si říkáš, proč by ses měla vůbec zabývat nějakým imaginárním dítětem uvnitř sebe? Ale věř, že právě tato cesta k vnitřnímu dítěti ti může otevřít dveře k tvému nejhlubšímu já. Jak již už víš, vnitřní holčička je obrazem dětské části naší duše, která se může stále ukrývat v nás, i když jsme již dospělí. Je citlivá a vnímavá, stejně jako skutečné děti. Reaguje na okolní události a emoce, ale často zůstává skrytá a nemá šanci vyjádřit své pocity. Proto je dobré věnovat se této části tvé duše, rozpoznat své pocity a léčit případná traumata, bolesti či nepochopení.

Právě journaling, metoda psaní deníku, ti může otevřít cestu k této vnitřní části tvojí osobnosti. Psaní deníku ti umožňuje spojit se s vnitřním dítětem. Pravidelnou praxí můžeš uzdravit staré rány, posílit sebevědomí a navázat pevnější a zdravější spojení s tvým vnitřním já.

vnitřní holčička

Jak využít journaling při práci s vnitřní holčičkou?

Psaní deníku metodou journaling ti může nabídnout mnoho variant, jak můžeš se svou vnitřní holčičkou navázat spojení. Ráda bych zmínila nejdříve free writing, neboli volné psaní, kdy se můžeš na samu sebe napojit a nepoznané, či potlačené věci mohou vyjít na povrch. Také jsem pro tebe připravila sérii deníkových otázek, které ti pomohou s touto vnitřní prací. Stačí, když si na ně v deníku zkusíš odpovědět. Jako poslední formu pro tuto hlubokou práci jsem vybrala techniku neodeslaných dopisů, přesněji dopis tvé vnitřní holčičce, ve které se můžeš na svou část uvnitř tebe krásně napojit a projevit si lásku a pochopení.

Z následujících nápadů si vyber jeden, nebo vyzkoušej všechny. Uvidíš, co ti bude vyhovovat a nejvíc ti otevře cestu ke svému nitru. Určitě však doporučuji pravidelně se k psaní vracet, jelikož se jedná o dlouhodobější práci. Věřím však, že ti přinese ovoce ve formě klidnější mysli, léčby starých traumat a pochopení určitých vzorců, kterých se možná držíš a zatím nevíš proč. Když totiž poznáš důvody svého jednání v určitých situacích, lépe pak můžeš tyto zažité vzorce měnit a zlepšovat.

Najdi spojitosti tvého chování v proudu myšlenek

pomocí free writingu

Free writing neboli technika volného psaní, kdy necháš volně své myšlenky proudit na papír, je k setkání s vnitřní holčičkou, tvým nejranějším a nejautentičtějším já, ideální. Když si sedneš s deníkem a perem, necháš slova volně proudit, otevíráš dveře do nitra své duše. Vnitřní holčička se probudí a začne ti vyprávět svůj příběh. Může to být směsice emocí, vzpomínek, radostí i bolesti, které si sobě dlouho potlačovala. Při tomto psaní se nesnažíš hodnotit, nebo korigovat své myšlenky, ale dáváš prostor svým pravým pocitům a pravdě. Je to jako rozhovor s vnitřním já, které si konečně našlo svůj hlas a chce být slyšeno.

Otevři se této komunikaci. Mysli na sebe, vnitřní holčičku, představ si ji a piš ve spojitosti s tvou představou, co ti přichází na mysl. Možná ti to ze začátku bude připadat jako nesmysl, ale častým psaním touto metodou a zpětným čtením tvých myšlenek, postupně začneš objevovat mnoho zajímavostí o sobě a skrytých pocitech, toho co tě trápí a neseš si z raného dětství.

Využij deníkové otázky

a ptej se vnitřního já

Mou oblíbenou metodou pro spojení s vnitřním dítětem jsou deníkové otázky, neboli journaling prompst. Nejdříve si najdi klidné místo, kde se můžeš soustředit a být sama se sebou. Zavři oči a nadechni se. Uvolni svou mysl. Představ si svou mladší verzi, své vnitřní dítě, svou vnitřní holčičku. Vnímej, jak vypadá, jaké má emoce a co prožívá. Jak se cítí? Co potřebuje? Pak se ptej ve svém deníku na níže uvedené otázky. Vždy, když si danou otázku přečteš, zavři znovu oči a představ si své vnitřní dítě. Zamysli se nad odpovědí a tu si zapiš. Postupně pokračuj se všemi otázkami. Tento dialog se sebou ti ukáže mnoho odpovědí.

  • Jak vypadá a kolik je mé vnitřní holčičce?
  • Kde se v mých představách nachází? Na jakém místě?
  • Co má vnitřní holčička na sobě?
  • Jak se zrovna teď cítí?
  • Jaké je v mé představě počasí a roční období?
  • Co mi chce má vnitřní holčička sdělit?
  • Jakým způsobem se mnou komunikuje?
  • Usmívá se, nebo v jakém rozpoložení se nalézá?
  • Jak se cítím já sama, když jsem s ní?

Pokud tě napadají další otázky, pokračuj s nimi dál.

Napiš vnitřní holčičce dopis

Psaní neodeslaných dopisů je jednou z velmi oblíbených metod journalingu. Principem je vypsat se ze svých pocitů směrem k vybrané osobě, v tomto případě metafoře našeho já, vnitřní holčičce. Tato  journalingová metoda pomáhá vyjádřit a zpracovat tvé emoce, myšlenky a pocity bez obav z odsouzení či nepochopení. Právě tento způsob psaní ti otevírá nové dimenze sebepoznání a prožitku. To, co napíšeš, není určeno k poslání, je to jen pro tebe. Buď v dopise upřímná a otevřená. Představ si, že holčička je reálná a napiš jí vše, co cítíš, že je třeba zmínit. Klidně se jí ptej, vyprávěj či povzbuzuj. Vyjádři svou podporu a lásku. Ujisti ji, že je důležitá a že ji máš ráda přesně takovou, jaká je. Pověz ji, že jsi tu a budeš vždy pro ni.

Pokud si nejsi jistá co psát, povede tě myšlenka toho, co potřebuješ teď slyšet ty. Povzbuzení? Lásku? Pochopení? Podporu? Tento dopis může být a pravděpodobně i bude velmi emotivní a osvobozující, protože ti umožňní projevit své pocity a touhy.

Journaling jako cesta k sobě

Nenech se odradit tím, že toto téma může být na první pohled těžké, nebo bolestné. Právě journaling ti umožňuje prozkoumat a objevovat hlubší části duše. Věnování se vnitřnímu dítěti ti pomůže lépe porozumět sama sobě, přijmout své nedokonalosti a dál s nimi pracovat. Psaní deníku je také skvělým nástrojem pro uvolňování emocí a vyrovnávání se s minulostí. Máš v sobě moc a sílu objevovat nové stránky svého já. Buď k sobě laskavá a milující. Pustíš se s deníkem na cestu vzájemného poznání?

Na závěr je třeba si uvědomit, že vnitřní dítě nás provází celým naším životem. Je to ta kouzelná část nás, která nás spojuje s naší autentičností, radostí a kreativitou. Právě prostřednictvím journalingu a psaní do deníku můžeme navázat hluboký vztah s naším já, poznat ho, pochopit a posilovat. To nám umožní objevit sílu sebelásky a uvědomit si, že máme právo žít plnohodnotný a šťastný život.

Pokud tě psaní deníku oslovilo, přidej se do skupiny, pokud tam ještě nejsi: „Pojď si psát deník“, kde se naučíš vše potřebné a získáš inspiraci, porozumění a motivaci k psaní. Těším se na tebe.

A pokud budeš cítit, že chceš do journalingu proniknout ještě hlouběji, již brzy bude v předprodeji nový on-linový kurz:  „Cesta k hlubšímu já pomocí psaní deníku“, který bude probíhat začátkem října. Sleduj web a skupinu, aby ti nic neuniklo. Nebo se přidej do mého newsletteru, a neunikne ti žádná novinka ze světa psaní deníku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sdílet:

Další články